Τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας και δομικών καρδιοπαθειών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γ’ Αγγειοχειρουργική κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Καρδιοχειρουργική κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Αναισθησιολογικός τομέας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τμήμα κλινικής και επεμβατικής καρδιολογίας, S. Ambrogio Cardio-Thoracic Center, Μιλάνο, Ιταλία.
A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών

PDF