Η πρώτη στην Ελλάδα διαδερμική αντικα- τάσταση δίπτυχης αορτικής βαλβίδας με την χρήση της αυτόεκπτυσσόμενης βιοπροσθετικής βαλβίδας τύπου Hydra

Τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας και δομικών καρδιοπαθειών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Γ’ Αγγειοχειρουργική κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Καρδιοχειρουργική κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Αναισθησιολογικός τομέας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Τμήμα κλινικής και επεμβατικής καρδιολογίας, S. Ambrogio Cardio-Thoracic Center, Μιλάνο, Ιταλία. A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών