Οι βαλβιδοπάθειες στην προχωρημένη ηλικία χαρακτηρίζονται από παθολογοανατομικές και παθοφυσιολογικές ιδιαιτερότητες. Το πρόβλημα αυτό έχει επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με δυναμική που καθιστά επιβεβλημένο τον επαναπροσδιορισμό κλινικών πρακτικών και διαχείρισης. Στην παρούσα ανασκόπηση επισημαίνονται τρέχοντα δεδομένα και διαφαινόμενες πρακτικές.

PDF