Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας: τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, με τελικό σκοπό την επίτευξη άριστου αποτελέσματος;

Σύμφωνα με τη Euro Heart Survey η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρδιακής βαλβιδοπάθειας.  Η χειρουργική αντικατάσταση  (SAVR)  αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτικής τους βαλβίδας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο επεκτείνεται η ανάγκη για λιγότερο επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, κυρίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, αλλά και σε εκείνους που χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο κίνδυνο. Οι ESC/EACTS  με τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες τους υπογραμμίζουν με[…]