Η αρτηριακή υπέρταση και χρόνια αποφρακτική πνευμονονοπάθεια συνυπάρχουν συχνά , ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας, από την άλλη πλευρα συμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας 250 εκατομμύρια υποφέρουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με συνοσηρότητα την υπέρταση 28%,τον σακχαρώδη διαβήτη 14% και την χρονία ισχαιμική καρδιοπάθεια 10%. Ξεχωριστές κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεια των δύο αυτών παθήσεων υπάρχουν,αλλα για τον συνδυασμο των δύο παθήσεων όχι.Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι να καθωρίσει την θεραπεία των υπερτασικών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μια και πολλα από τα αντιυπερτασικά φάρμακα επηρειάζουν την αναπνευστική λειτουργία πράγμα που καθιστα την θεραπεία αυτών των ασθενών σύμπλοκη

PDF