Κλινικές Επιπτώσεις της Ηχωκαρδιογραφικής Εξέτασης της Λειτουργικότητας της Δεξιάς Κοιλίας κατά τον Επιμήκη Άξονα με τις Νεότερες Τεχνικές

Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αθηνών “ΚΑΤ” Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ευρωκλινική Αθηνών

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και υπέρταση

  Η αρτηριακή υπέρταση και χρόνια αποφρακτική πνευμονονοπάθεια συνυπάρχουν συχνά , ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας, από την άλλη πλευρα συμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας 250 εκατομμύρια υποφέρουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με συνοσηρότητα την υπέρταση 28%,τον σακχαρώδη διαβήτη 14% και την χρονία ισχαιμική καρδιοπάθεια 10%. Ξεχωριστές κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεια των δύο αυτών παθήσεων υπάρχουν,αλλα για[…]