Α’ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις στην Καρδιολογία. Η ακρίβεια της για τον προσδιορισμό της καρδιακής μορφολογίας και λειτουργίας αλλά και η δυνατότητα ιστικού χαρακτηρισμού που προσφέρει, την έχουν καθιερώσει ως μία χρήσιμη απεικονιστική τεχνική για την αξιολόγηση ασθενών με φλεγμονώδη, ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τις κλινικές πληροφορίες που προσφέρει η προηγμένη καρδιαγγειακή απεικόνιση με την μαγνητική τομογραφία στη κλινική πράξη, όπως αυτές αναφέρονται σε κατευθυντήριες οδηγίες και consensus statements της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

PDF