Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας στην Καρδιολογία

Α’ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις στην Καρδιολογία. Η ακρίβεια της για τον προσδιορισμό της καρδιακής μορφολογίας και λειτουργίας αλλά και η δυνατότητα ιστικού χαρακτηρισμού που προσφέρει, την έχουν καθιερώσει ως μία χρήσιμη απεικονιστική τεχνική για την αξιολόγηση ασθενών με φλεγμονώδη, ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τις κλινικές πληροφορίες που προσφέρει[…]