Παρακολουθήστε το 41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο |Αίθουσα Ballroom II | Intercontinental 22-24 Οκτωβρίου 2020.

Ενότητες Συνεδρίου