Παρακολουθήστε τις εργασίες του 32ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 20 – 22 Οκτωβρίου 2011, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Palace στη Θεσσαλονίκη