Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2019 - 2020

Ιωάννης Γουδέβενος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ιωάννης Κανακάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Κωνσταντίνος Τσιούφης

Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο

Γεώργιος Κοχιαδάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Βασίλειος Βασιλικός

ΤΑΜΙΑΣ

Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χαράλαμπος Γράσσος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

Αλέξανδρος Πατριανάκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στυλιανός Χαντανής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Χριστίνα Χρυσοχόου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθύντρια ΕΣΥ Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ειδικευόμενος,
Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης