Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2021 - 2022

Ιωάννης Κανακάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Γεώργιος Κοχιαδάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ιωάννης Γουδέβενος

Τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Τούτουζας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθηγητής Καρδιολογίας και Υπεύθυνος Iατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Αλέξανδρος Πατριανάκος

ΤΑΜΙΑΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Νικόλαος Καυκάς

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝΑ ΚΑΤ

Γεώργιος Σιάνος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Καρδιολογίας – Επεμβατικής Καρδιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αλέξανδρος Στεφανίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καρδιολόγος, Διευθυντής, Α’ Καρδιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Νίκαιας

Χριστίνα Χρυσοχόου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθύντρια ΕΣΥ Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμμανουήλ Μαντζουράνης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ειδικευόμενος, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ