Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2017- 2018

 

Κωνσταντίνος Τσιούφης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο

Ιωάννης Γουδέβενος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Στέφανος Φούσας

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συντονιστής Διευθυντής, 
Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Ιωάννης Κανακάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Γεώργιος Κοχιαδάκης

ΤΑΜΙΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Χαράλαμπος Γράσσος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

Ευάγγελος Μάτσακας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Καρδιολογίας

Αλέξανδρος Πατριανάκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στυλιανός Χαντανής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Χρήστος Τούντας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ειδικευόμενος,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο» Πειραιά