Επικαιροποιημένες οδηγίες για την ΚΜ συνιστούν τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ενημερωτική έκδοση που εκδόθηκε από την American Heart Association, το American College of Cardiology and την Heart Rhythm Society τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά συνιστώνται τώρα έναντι της βαρφαρίνης για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), εξαιρουμένων εκείνων με μέτρια έως σοβαρή στένωση μιτροειδούς ή με μηχανική καρδιακή βαλβίδα,.

 

Τα νεότερα αντιπηκτικά συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), rivaroxaban (Xarelto, Janssen / Bayer), apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb) και edoxaban (Savaysa, Daiichi Sankyo).

 

Οι νέες συστάσεις αποτελούν επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών του 2014 που εκδόθηκαν από τις επιστημονικές εταιρείες.

 

Τα προαναφερθέντα αντιπηκτικά από το στόμα συνιστώνται κυρίως σε κατάλληλους ασθενείς με ΚΜ και σε αυξημένη βαθμολογία CHA 2 DS 2- VASc. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθούν να συνιστούν την αξιολόγηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου με βαθμολογία CHA 2 DS 2 –VASc, τη θεραπεία με βαρφαρίνη για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με ΚΜ που έχουν μηχανικές προσθετικές βαλβίδες και τη μέτρηση του INR τουλάχιστον εβδομαδιαίως κατά την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής και στη συνέχεια μηνιαίως μόλις η αντιπηκτική αγωγή είναι σταθερή.

 

Νέες συστάσεις: Παράγοντες αναστροφής, απώλεια βάρους

 

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης νέες συστάσεις για τους παράγοντες αναστροφής, με βάση δεδομένα από μεγάλες μελέτες και νέους παράγοντες που είναι διαθέσιμοι για την αντιστροφή των επιδράσεων συγκεκριμένων από του στόματος αντιπηκτικών.

 

Το Idarucizumab (Praxbind, Boehringer Ingelheim) είναι ο συνιστώμενος παράγοντας για την αναστροφή του dabigatran σε ασθενείς με απειλητική για τη ζωή αιμορραγία ή σε επείγουσα ανάγκη. Το Idarucizumab εγκρίθηκε από τον FDA.

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δηλώνουν ότι και το andexanet alfa (Andexxa, Portola Pharmaceuticals) μπορεί να είναι χρήσιμο για την αναστροφή του rivaroxaban και του apixaban σε ασθενείς με απειλητική για τη ζωή ή ανεξέλεγκτη αιμορραγία. Το Andexanet alfa έλαβε επιταχυνόμενη έγκριση του FDA το Μάιο. Η συνεχής έγκριση της andexanet alfa εξαρτάται από τα αποτελέσματα της μελέτης μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου και από την απαίτηση διεξαγωγής κλινικής μελέτης με τυχαιοποίηση των ασθενών σε andexanet alfa ή της συνήθους περίθαλψης.

 

Η απώλεια βάρους, σε συνδυασμό με την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης και της θεραπείας της υποκείμενης υπνικής άπνοιας, της υπερλιπιδαιμίας, της υπέρτασης, της δυσανεξίας στη γλυκόζη και της κατανάλωσης οινοπνεύματος και καπνού, προτείνεται τώρα σε ασθενείς με ΚΜ που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Αυτή η σύσταση βασίστηκε σε νέα δεδομένα που δείχνουν ευεργετικά αποτελέσματα της απώλειας βάρους και της τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

 

Άλλες αξιοσημείωτες ενημερώσεις

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες επικεντρώνονται επίσης στις μη φαρμακολογικές επιλογές για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με ΚΜ. Η σύγκλιση του ωτίου του αριστερού κόλπου μπορεί να θεωρηθεί ως επιλογή θεραπείας για ασθενείς με ΚΜ και αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο που έχουν αντένδειξη για μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή. Αυτή η σύσταση βασίστηκε σε δεδομένα κλινικών μελετών και στην έγκριση από τον FDA του συστήματος Watchman Left Attack System (Boston Scientific) το 2015.

 

Υπάρχει επίσης μια νέα σύσταση για την κατάλυση της ΚΜ σε επιλεγμένους ασθενείς με συμπτωματική ΚΜ και καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας, βάσει νέων στοιχείων που αποδεικνύουν μείωση της θνησιμότητας και της νοσηλείας για ΚΑ σε σύγκριση με την φαρμακευτική θεραπεία.

 

Η πλήρης εστιασμένη ενημερωμένη έκδοση, δημοσιευμένη στο Circulation, Journal of American College of Cardiology και HeartRhythm, περιέχει πρόσθετες συστάσεις και ενημερώσεις σε περιοχές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ΚΜ σε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, συσκευή ανίχνευσης ΚΜ και κολπικού πτερυγισμού, θεραπεία γεφύρωσης και πολλά άλλα.

 

Circulation. 2019;doi:10.1161/CIR.0000000000000665.