Το Apixaban βοηθά στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς με καρκίνο

Το άμεσο από του στόματος αντιπηκτικό apixaban βοηθά στην πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, σύμφωνα με μια μελέτη που υποστηρίζεται από τη βιομηχανία και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο New England Journal of Medicine.

Περισσότεροι από 550 ασθενείς που ξεκίνησαν μια νέα αγωγή χημειοθεραπείας και είχαν ενδιάμεσο έως υψηλό κίνδυνο εμφάνισης VTE τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν apixaban (2,5 mg δύο φορές την ημέρα) ή εικονικό φάρμακο για 6 μήνες. Η πρώτη δόση λήφθηκε εντός μιας ημέρας μετά την έναρξη της χημειοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των 6 μηνών, το κύριο αποτέλεσμα - σημαντικό VTE - παρουσιάστηκε σημαντικά λιγότερο συχνά με το apixaban παρά το εικονικό φάρμακο (4% έναντι 10%). Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς αποδόθηκε σε μικρότερα ποσοστά πνευμονικής εμβολής με apixaban. Η μεγάλη αιμορραγία, εν τω μεταξύ, συνέβη συχνότερα με apixaban (3,5% έναντι 1,8%), αν και οι σοβαρές αιμορραγίες δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων.

NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa1814468