Το Rivaroxaban εγκρίθηκε για την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς ΣΝ ή ΠΑΝ

Το Rivaroxaban (το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο ως Xarelto) ενδείκνυται τώρα για τη μείωση του κινδύνου για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο (ΣΝ) ή περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ), ανακοίνωσε πρόσφατα η κατασκευάστρια εταιρεία. Ο αναστολέας του παράγοντα Xa έχει προηγουμένως εγκριθεί για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και για τη θεραπεία φλεβικής θρομβοθρόμβωσης, μεταξύ άλλων ενδείξεων.

 

Η νέα ένδειξη βασίζεται στα ευρήματα από τη δοκιμή COMPASS, κατά την οποία οι ασθενείς με ΣΝ ή ΠΑΝ τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν rivaroxaban (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) μαζί με ασπιρίνη (100 mg ημερησίως), μόνο με rivaroxaban ή με ασπιρίνη μόνο. Συνολικά, οι ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban μαζί με ασπιρίνη είχαν 24% μείωση του κινδύνου για σημαντικά περιστατικά ΣΝ σε σύγκριση με εκείνους που λαμβάνουν μόνο ασπιρίνη. Η σοβαρή αιμορραγία ήταν πιο συχνή με τη θεραπεία συνδυασμού παρά με μόνο την ασπιρίνη, αλλά οι θανατηφόρες ή ενδοκρανιακές αιμορραγίες δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων.

 

Η νέα έγκριση ορίζει ότι το rivaroxaban πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ασπιρίνη σε ασθενείς με αθηρωματική νόσο.

 

https://www.janssen.com/us-fda-approves-xareltor-rivaroxaban-reduce-risk-major-cardiovascular-events-patients-chronic