Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 18 Οκτωβρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Κανακάκη.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 18 Οκτωβρίου 2021