41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας για ασφαλή επάνοδο στην κανονικότητα το ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε να οργανώσει το 41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο με φυσική παρουσία στις 22-24 Οκτωβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL. Σκοπός μας είναι να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας όπως τους ορίζει η Πολιτεία.

Παράλληλα όπως και στο παρελθόν το συνέδριο θα είναι διαθέσιμο και online.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, που όπως πάντα θα έχει θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες εξελίξεις στην Καρδιολογία και φυσικά θα δοθεί βήμα για τις παρουσιάσεις περιλήψεων από εργασίες Συναδέλφων μας.

Περιμένουμε τις δικές σας περιλήψεις και εσάς στο 3μερο επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας μας.

Προσυνεδριακά την Τετάρτη θα οργανώσουμε σε τέσσερις (4) πόλεις από ένα στρόγγυλο τραπέζι.

Να έχετε ένα όμορφο και ασφαλές καλοκαίρι.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Καθ. Ι. Γουδέβενος               Καθ. Γ. Κοχιαδάκης