Ενδείξεις διενεργείας υπερηχοκαρδιογραφήματος τρέχουσας επιδημικής περιόδου

(τροποποίηση από ASE 2011 – διατήρηση μόνο των ενδείξεων που τεκμηριώνονται ως απολύτως απαραίτητες – appropriate)
Διαγραφή αβέβαιων - uncertain και ακατάλληλων inappropriate ενδείξεων

 

Γενική εκτίμηση δομής και λειτουργίας

 

Υποψία καρδιακού νοσήματος – Γενικά
• Συμπτωματολογία (λόγω υποψίας καρδιακού νοσήματος), η οποία περιλαμβάνει, (αλλά δεν περιορίζεται) σε δύσπνοια, περιορισμό της αναπνοής, καρυβαρία, συγκοπή, παροδικό ή εγκατεστημένο εγκεφαλικό αγγειακό σύμβαμα.
• Προηγηθείσα παρακλινική εξέταση, με υποψία καρδιακής νόσου ( π.χ. απλή ακτινογραφία θώρακος, ΗΚΓ, BNP )
Συγγενής καρδιοπάθεια των Ενηλίκων
• Διερεύνηση γνωστής, ή υποψίας, συγγενούς καρδιοπάθειας των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων ανωμαλιών των μεγάλων αγγείων και των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβιδών, ή υποψία ενδοκαρδιακών επικοινωνιών (μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ανοικτός αρτηριακός πόρος) είτε ανεγχείρητων, είτε χειρουργημένων ασθενών.

Αρρυθμίες
• Ασθενείς με μη εμμένουσα ή εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία
Εκτίμηση λειτουργίας της αριστερής κοιλίας
• Αρχική εκτίμηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, κατόπιν οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
• Επανεκτίμηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, κατόπιν ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, κατά την φάση της αποκατάστασης, όπου αναμένεται τα ευρήματα να κατευθύνουν την ακόλουθη θεραπεία.

Πνευμονική υπέρταση
• Εκτίμηση γνωστής, ή υποψίας, πνευμονικής υπέρτασης, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και της υπολογιζόμενης πνευμονικής αρτηριακής πίεσης.

 

Καρδιαγγειακή εκτίμηση σε οξεία κατάσταση

Υπόταση και Αιμοδυναμική αστάθεια
• Εκτίμηση υπότασης, ή αιμοδυναμικής αστάθειας, επί αμφιβολίας ή υποψίας υπάρξεως καρδιακής αιτιολογίας

Μυοκαρδιακή Ισχαιμία / Έμφραγμα
• Εκτίμηση οξέος θωρακικού άλγους, με υποψία μυοκαρδιακής ισχαιμίας, σε ασθενείς με μη διαγνωστικούς εργαστηριακούς δείκτες και ΗΚΓ και στους οποίους μπορεί να διενεργηθεί ΗΚΓ επί πόνου
• Εκτίμηση πιθανής επιπλοκής της μυοκαρδιακής ισχαιμίας / εμφράγματος, η οποία περιλαμβάνει – αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν – οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς, υποξαιμία, παθολογική ακτινογραφία θώρακος, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ρήξη ελευθέρου τοιχώματος / επιπωματισμός, καταπληξία, συμμετοχή της δεξιάς κοιλίας, καρδιακή ανεπάρκεια, θρόμβος.

Αναπνευστική Ανεπάρκεια
• Εκτίμηση αναπνευστικής ανεπάρκειας με πιθανή υποκείμενη καρδιακή αιτιολογία.

Πνευμονική Εμβολή
• Εκτίμηση ασθενών, με γνωστή ή υποψία οξείας πνευμονικής εμβολής, για καθοδήγηση της θεραπείας ( π.χ. θρομβεκτομή ή θρομβόλυση )

 

Εκτίμηση βαλβιδικής λειτουργίας

Καρδιακό φύσημα
• Αρχική εκτίμηση φυσήματος σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει δικαιολογημένη υποψία βαλβιδικής ή δομικής καρδιοπάθειας

Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας
• Αρχική εκτίμηση ασθενών, με υποψία πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας

Στένωση Καρδιακής Βαλβίδας
• Αρχική εκτίμηση γνωστής, ή υποψίας, στένωσης καρδιακής βαλβίδας
• Ετήσιος έλεγχος ασυμπτωματικού ασθενούς με σοβαρή στένωση καρδιακής βαλβίδας
• Επανεκτίμηση ασθενούς, με σοβαρή στένωση καρδιακής βαλβίδας, στον οποίο υπήρξε μεταβολή της κλινικής κατάστασης.

Ανεπάρκεια Καρδιακής Βαλβίδας
• Αρχική εκτίμηση γνωστής, ή υποψίας, ανεπάρκειας καρδιακής βαλβίδας
• Ετήσιος έλεγχος ασυμπτωματικού ασθενούς με σοβαρή ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας, χωρίς μεταβολή της κλινικής τους κατάστασης
• Επανεκτίμηση ασθενούς, με σοβαρή ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας, στον οποίο υπήρξε μεταβολή της κλινικής κατάστασης.

Προσθετική Καρδιακή βαλβίδα
• Αρχική εκτίμηση προσθετικής καρδιακής βαλβίδας, ως βάση αναφοράς αμέσως μετά την εμφύτευση
• Επανεκτίμηση ασθενούς με προσθετική βαλβίδα, με υποψία δυσλειτουργίας ή θρόμβωσης ή μεταβολή της κλινικής του κατάστασης

Λοιμώδης Ενδοκαρδίτις ( Φυσικών ή Προσθετικών Βαλβιδών )
• Αρχική εκτίμηση υποψίας ενδοκαρδίτιδος ( φυσικής ή προσθετικής βαλβίδος ), με θετικές αιμοκαλλιέργειες ή καταγραφή νέου καρδιακού φυσήματος
• Επανεκτίμηση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδος, σε ασθενείς με ένα από τα κάτωθι: λοιμώδης μικροοργανισμός, αιμοδυναμικά σοβαρή αλλοίωση, εμμένουσα βακτηριαιμία, μεταβολή της κλινικής κατάστασης ή επιδεινούμενη συμπτωματολογία.

Εκτίμηση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Δομών και Κοιλοτήτων

 

• Εκτίμηση καρδιακής πηγής εμβολικού επεισοδίου ( μεσοκολπική επικοινωνία, θρόμβος, νεόπλασμα )
• Εκτίμηση καρδιακής μάζας ( υποψία όγκου ή θρόμβου )
• Εκτίμηση παθολογίας από το περικάρδιο, η οποία περιλαμβάνεται, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε περικαρδιακή μάζα, υγρή περικαρδίτιδα, συμπιεστική περικαρδίτιδα, καταστάσεις υγρής / συμπιεστικής φυσιολογίας, ασθενείς κατόπιν καρδιοχειρουργικής επέμβασης ή υποψία επιπωματισμού.

 

Εκτίμηση Αορτικής Νόσου

 

• Γνωστή ή υποψία νόσου Marfan, για εκτίμηση της αορτικής ρίζας και / ή της μιτροειδούς βαλβίδας

Εκτίμηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Καρδιακής Ανεπάρκειας ή Μυοκαρδιοπάθειας

Αρτηριακή Υπέρταση
• Αρχική εκτίμηση υποψίας υπερτασικής καρδιοπάθειας

Καρδιακή Ανεπάρκεια
• Εκτίμηση γνωστής ή υποψίας, καρδιακής ανεπάρκειας ( συστολικής ή διαστολικής )
• Επανεκτίμηση γνωστής καρδιακής ανεπάρκειας ( συστολικής ή διαστολικής ), προκειμένου να γίνει καθοδήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, σε ασθενή με μεταβολή της κλινικής του κατάστασης

Εκτίμηση Βηματοδοτικής Συσκευής
• Εκτίμηση δυσυγχρονισμού σε ασθενείς υποψηφίους για CRT
• Ασθενείς με γνωστή εμφύτευση βηματοδοτικής συσκευής, με συμπτωματολογία ενδεικτική υποβέλτιστης ρύθμισης της συσκευής, προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση για δυσυγχρονισμό και / ή επαναρρύθμιση των βηματοδοτικών παραμέτρων

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
• Αρχική εκτίμηση γνωστής ή υποψίας, υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας
• Επανεκτίμηση γνωστής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, σε ασθενή με μεταβολή της κλινικής του κατάστασης, προκειμένου να καθοδηγηθεί ή να εκτιμηθεί η θεραπεία

Μυοκαρδιοπάθεια ( Άλλη )
• Εκτίμηση επί υποψίας συμπιεστικής, διηθητικής ή γενετικής αιτιολογίας μυοκαρδιοπάθεια
• Καταγραφή της δομής και λειτουργίας της καρδίας, σε πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με κληρονομούμενη μυοκαρδιοπάθεια

Θεραπεία με καρδιοτοξικούς παράγοντες
• Εκτίμηση αναφοράς και συστηματική επανεκτίμηση, σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν καρδιοτοξικούς παράγοντες

Εκτίμηση με Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα ως Αρχική Εκτίμηση – Συνήθης Χρήση
• Εκτίμηση επί υποψίας οξείας παθολογίας της αορτής συμπεριλαμβανομένου διαχωρισμού / ρήξης
• Καθοδήγηση κατά την διάρκεια διαδερμικών, μη στεφανιαίων καρδιακών παρεμβάσεων*
• Για τον καθορισμό μηχανισμού βαλβιδικής ανεπάρκειας, καθώς και δυνατότητα βαλβιδικής διόρθωσης
Για την διάγνωση / θεραπευτικούς χειρισμούς ενδοκαρδίτιδας, με ενδιάμεση ή υψηλή πιθανότητα ( π.χ. βακτηριαιμία, ιδιαιτέρως από σταφυλόκοκκο, ή μυκηθαιμία)
• Εμμένον εμπύρετο σε ασθενή με ενδοκαρδιακή συσκευή

Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα ως Αρχική Εκτίμηση – Συνήθης Χρήση – Κολπική Μαρμαρυγή / Πτερυγισμός
• Εκτίμηση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή / πτερυγισμό, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη κλινικής απόφασης όσον αφορά την αντιπηκτική αγωγή και / ή την καρδιοανάταξη και / ή την κατάλυση

*Μόνο όταν κριθεί απολύτως αναγκαίο από την πολυτομεακή θεραπευτική ομάδα


Επιμέλεια

Αλέξανδρος Στεφανίδης, Διευθ. ΕΣΥ, Γ.Ν.Νίκαιας
Ειρήνη Βελεγράκη, ειδικ. Καρδιολόγος, Γ.Ν.ΝίκαιαςΠυρήνας της ΟΕΗ

Πρόεδρος: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Η. Καραμπίνος

Μέλη Πυρήνα: Α. Θεοδόσης Γεωργιλάς, Ν. Καδόγλου,  Σ. Καραγιάννης, Σ. Λοΐζος,  Κ. Γ. Παπαδόπουλος