Βασική Υποστήριξη της Ζωής από μη-ιατρούς & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής (BLS/AED)

Γεώργιος Λάτσιος, MD, PhD, FESC, MEAPCI
Πρόεδρος ΟΕ ΚΑΡΠΑ & Εντ. Θεραπείας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Επιμελητής Α’ Επεμβατικός Καρδιολόγος
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Στεφανιαίας Μονάδας
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ ‘Ιπποκράτειο’
e-mail: glatsios@gmail.com

Η καρδιοπνευμονική ανακοπή είναι μια από τις πιο δραστικές επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας λειτουργός υγείας, αλλά και ένας απλός πολίτης. Σε περίπτωση ανακοπής εκτός νοσοκομείου, αν κάποιος παρευρισκόμενος δεν παρέμβει έγκαιρα και αποτελεσματικά, επαρκούν δυστυχώς ελάχιστα λεπτά της ώρας πριν επέλθουν μη αναστρέψιμες εγκεφαλικές βλάβες, μόνιμος εγκεφαλικός θάνατος και στη συνέχεια θάνατος. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η προσπάθεια που γίνεται για να διατηρηθεί και στη συνέχεια επανέλθει το θύμα στη ζωή, συνεχίζει να εξελίσσεται ως γνώση και ως πρακτική με γρήγορους ρυθμούς και οι Παγκόσμιες Κατευθυντήριες Οδηγίες αντιμετώπισης, που ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια, εκσυγχρονίζονται και προσαρμόζονται στα νέα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να προσφέρεται στα θύματα ανακοπής υψηλής ποιότητας φροντίδα.

Η καρδιακή ανακοπή μπορεί να αντιμετωπιστεί με έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση βοήθειας από κάποιον τυχαία παρευρισκόμενο. Πρόκειται για άτομα που επεμβαίνουν αφιλοκερδώς, επιδεικνύουν γενναιοδωρία και διακατέχονται από το πνεύμα του Καλού Σαμαρείτη. Σε πολλές περιπτώσεις θεραπεία σε θύμα ανακοπής μπορεί να είναι η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ειδικής συσκευής (απινιδισμός). Δεδομένου ότι τα συστήματα επείγουσας παροχής πρώτων βοηθειών αδυνατούν να ανταποκριθούν στα πρώτα κρίσιμα λεπτά σε ένα θύμα ανακοπής, με έγκαιρη χορήγηση απινιδισμού, για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής. Είναι μια μικρή ευέλικτη, αξιόπιστη και εξειδικευμένη συσκευή που χρησιμοποιεί ηχητικά (φωνητικές εντολές για το τι πρέπει να κάνει ο διασώστης και πότε) και οπτικά μηνύματα για την καθοδήγηση. Η συσκευή αυτή μπορεί να διακρίνει από μόνη της αν πρέπει να χορηγήσει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε η χρήση ακόμη και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό δεν μπορεί να κάνει κακό στο θύμα ανακοπής αφού η συσκευή είναι αυτή που κυρίως επιλέγει αν θα «δώσει» ρεύμα και όχι ο άνθρωπος.

Στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες (Οκτώβριος 2015 – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης- ERC) δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην απινίδωση σε δημόσιους χώρους από τους πρώτους διασώστες (υγειονομικούς ή όχι). Για το λόγο αυτό τα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS – Basic Life Support) που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση του κοινού (ειδικά σε χώρους που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων) εδραιώνονται ως πρακτική για την εξοικείωση του «απλού κόσμου» με τις συσκευές αυτές αλλά και με την διδασκαλία της ορθής και αποτελεσματικής υποστήριξης της ζωής τα πρώτα αυτά κρίσιμα λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ένα συνάνθρωπό μας αν παραστεί ανάγκη. Μάλιστα, η αναγκαιότητα αυτών των σεμιναρίων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ο πληθυσμός σχεδόν υποχρεούται να τα παρακολουθεί, πχ με τη σύνδεσή τους με την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Σε επόμενο σημείωμα, θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση της ανακοπής εντός του νοσοκομείου (ALS – Advanced Life Support). Άλλωστε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η παρακολούθηση αντίστοιχων εξειδικευμένων σεμιναρίων είναι θεσμοθετημένη απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση Καρδιολογίας.

 
 

Θωρακικές συμπιέσεις κατά τη διάρκεια ΚαρδιοΠνευμονικής Αναζωογόνησης

 

Διάφοροι AEDs (Αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές)