Η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε, να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε τη γυναικεία μας φύση και τη σημαντική συμβολή των γυναικών σε όλο τον κόσμο! Επίσης η ημέρα αυτή υπενθυμίζει σε όλους μας την ανάγκη να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων σ’ έναν κόσμο όπου κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να εργάζεται και να ζει χωρίς περιορισμούς λόγω του φύλου της.Η δυνατότητα  ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες αναδεικνύεται ως ζωτικός στόχος, όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής τους, με σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας να αποτελεί η προαγωγή και η προάσπιση της υγείας τους.

Οι γυναίκες, ως ασθενείς, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους άνδρες τόσο όσον αφορά στα καρδιαγγειακά νοσήματα, όσο και στον καρκίνο. Αναφορικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δυστυχώς οι γυναίκες συχνάυποδιαγιγνώσκονται, και υποθεραπεύονται, ενώ στις κλινικές μελέτες πολλές φορές υποεκπροσωπούνται, με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκών δεδομένων για τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους σε αρκετές περιστάσεις. Η εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων απαιτεί δράση σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για  συμμετοχή περισσοτέρων  γυναικών σε κλινικές μελέτες, της ανάπτυξης πολιτικών που προωθούν την ισότητα στον τομέα της υγείας, και της εκπαίδευσης των επαγγελματιών της υγείας για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γυναικών με την αντίστοιχη γνώση, προσοχή και σεβασμό.

Ο συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως  είναι ο καρκίνος του μαστού και ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύμονα, του ορθού, του τραχήλου της μήτρας και του θυρεοειδούς. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Χάρη στα νεότερα φάρμακα που διαθέτουμε πλέον στη φαρέτρα μας, η επιβίωση από αυτόν τον τύπο καρκίνου έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την 5ετή επιβίωση να υπολογίζεται περίπου στο 90%, την 10ετή στο 84%, ενώ στα 15 έτη το 80% των γυναικών είναι ζωντανές.

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, νεότερες στοχευμένες φαρμακευτικές θεραπείες και ορμονοθεραπεία. Κάποιες από αυτές τις θεραπείες ή/και ο συνδυασμός τους μπορεί να επηρεάσουν την καρδιά των ασθενώνμε την εμφάνιση «καρδιοτοξικότητας». Με τον όρο αυτό εννοούμε την εμφάνιση αρκετών προβλημάτων, όπωςυπέρταση, αρρυθμίες, εμφράγματα, καρδιακή ανεπάρκεια ή βαλβιδοπάθειες. Ευτυχώς το ποσοστό εμφάνισης σοβαρών καρδιοτοξικών επιπλοκών είναι αρκετά χαμηλό (περίπου 10%), αλλά μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση των ασθενών. Για το λόγο αυτό, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική.

Για την πρόληψη των καρδιοτοξικών επιπλοκών, αλλά και την καλύτερη έκβαση του καρκίνου, οι γυναίκες ασθενείς  θα αναλάβουν τον  δικό τους  ρόλο και οι γιατροί (ογκολόγοι και καρδιολόγοι) τον δικό τους. Η τακτική άσκηση ακόμα και κατά τη διάρκεια των θεραπειών, η διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους, η ισορροπημένη διατροφή και η διακοπή του καπνίσματος πρέπει να συνιστώνται  σε κάθε ασθενή και να τους παρέχεται η υποστήριξη που απαιτείται:

  • Συγκεκριμένες συστάσεις, προτάσεις και οδηγίες για άσκηση προσαρμοσμένη στη νόσο και στη φυσική κατάσταση κάθε ασθενούς
  • Διαιτητικές οδηγίες ανάλογα με τις θεραπείες για τον καρκίνο, αλλά και ανάλογα με το μεταβολικό και καρδιαγγειακό προφίλ της ασθενούς (π.χ, παχυσαρκία, διαβήτης, υπέρταση)
  • Παραπομπή σε ιατρεία διακοπής του καπνίσματος
  • Παροχή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, ιστοσελίδες, βιβλία κλπ)

 

  • Κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας/ ΚΑΡΔΙΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

https://www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/Documents/ESC%20Patient%20Guidelines%20Cardio%20Oncology%20-%20final.pdf

 

 

 

  • MacMillan Cancer Support: cancer information and support

https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/stories-and-media/booklets

Ο ρόλος των γιατρών στην πρόληψη της καρδιοτοξικότητας είναι πολλαπλός. Καταρχάς  πρέπει όλες οι ασθενείς να ενημερωθούν ότι ΠΡΙΝ την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας ή παρέμβασης (π.χ. χειρουργική επέμβαση), θα πρέπει να γίνεται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος, ιδανικά σε κάποιο καρδιογκολογικό ιατρείο. Υπάρχει ένα αξιόλογο δίκτυο ιατρείων σε όλη τη χώρα. Εκεί θα εκτιμηθεί ο κίνδυνος της  καρδιοτοξικότητας που μπορεί να εμφανίσει η ασθενής  και θα καθοριστεί πότε και πώς θα πρέπει να εκτιμηθεί ξανά καρδιολογικά. Επίσης θα βελτιστοποιηθεί ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση, η χοληστερίνη και τα επίπεδα σακχάρου. Τέλος, θα ενημερωθεί η ασθενής για τη μακροχρόνια καρδιολογική της παρακολούθηση  αφού θεραπευτεί από τον καρκίνο.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ομάδα Ογκοκαρδιολογίας, είναι στη διάθεση κάθε γυναίκας που έχει διαγνωστεί με καρκίνο και θέλει περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να προστατέψει την καρδιά της.

Emailεπικοινωνίας: cardio.onc2022@gmail.com

Facebook: Ομάδα Εργασίας Ογκοκαρδιολογίας

Η ζωή είναι γιορτή για κάθε γυναίκα όταν μπορεί να τη χαίρεται ξεπερνώντας εμπόδια και δυσκολίες, όπως είναι ο καρκίνος, με σύμμαχο της την καλή υγεία της καρδιάς της! Χρόνια μας πολλά!

 

Η ομάδα εργασίας Ογκο-καρδιολογίας

Πρόεδρος: Καλλιόπη Κεραμιδά

Αντιπρόεδρος: Έλενα Μιχαλοπούλου

Μέλη του πυρήνα:

Ελένη Αγγελοπούλου

Χρήστος Λαφαράς

Δωροθέα Τσεκούρα