Φοράμε κάτι κόκκινο για να υπενθυμίσουμε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες τόσο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία όσο και στη Βόρεια Αμερική.

Οι γυναίκες Καρδιολόγοι οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες όσον αφορά στην καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αριθμός των γυναικών Καρδιολόγων στη χώρα μας παρουσιάζει σταθερή και διαρκή αύξηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Ειδικές Καρδιολόγοι στην Αττική αντιπροσωπεύουν το 23.4% του συνολικού αριθμού των Καρδιολόγων (στοιχεία Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πειραιά), ενώ οι ειδικευόμενες Καρδιολογίας στα νοσοκομεία της Αττικής αντιπροσωπεύουν το 37.9% του συνολικού αριθμού των ειδικευομένων Καρδιολογίας (στοιχεία Περιφέρειας Αττικής).

Εδώ με ειδικευόμενες της Κλινικής μας (κ. Σαραντινού, κ. Θεοχάρη, κ. Καραγεώργου και κ. Ταφραλή).

Δρ Αναστασία Κίτσιου, Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ Σισμανόγλειο