12/6/2017
Η κατανάλωση αρκετών αλκοολούχων ποτών -από 9 έως 18 μονάδες (72-144 g)- την εβδομάδα συνδέεται με...
12/6/2017
Η αντιυπερτασική θεραπεία σε τέταρτα δόσεων - δηλαδή θεραπεία που χρησιμοποιεί ένα τέταρτο μιας τυποποιημένης...
12/6/2017
Η μείωση των επιπέδων της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κάτω από τους προτεινόμενους στόχους συνδέεται...
1/6/2017
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της χοληστερόλης του 2013 από το American College...
1/6/2017
Η σύγκλιση του ανοικτού ωοειδούς τρίματος- patent foramen ovale (PFO) μείωσε τον συνολικό κίνδυνο...
1/6/2017
Νέο δήλωση συναίνεσης από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (EAS) αναφέρει την πεποίθηση πια πως...
9/5/2017
Ο πόνος και η μυική αδυναμία που αναφέρθηκαν από τους χρήστες στατίνης είναι πιθανότερο να προκληθούν...
9/5/2017
Δύο ενδοκρινολογικές εταιρείες ανακοίνωσαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των λιπιδίων...
9/5/2017
Ο FDA ενέκρινε τη χρήση ενδοαρτικής αντλίας αντιώθησης για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή αρρυθμία...
22/3/2017
Ο FDA ερευνά τη σημαντική αύξηση των μειζόνων καρδιακών συμβαμάτων (MACE) που παρατηρήθηκαν με τα everolimus...