22/3/2017
Ο FDA ερευνά τη σημαντική αύξηση των μειζόνων καρδιακών συμβαμάτων (MACE) που παρατηρήθηκαν με τα everolimus...
22/3/2017
Οι ασθενείς που έλαβαν το Absorb (Abbott Vascular) βιοαπορροφήσιμο stent (BVS) στη μελέτη ABSORB-3 έδειξαν...
22/3/2017
Εκτός από τη σημαντική μείωση των επιπέδων της LDL-C, με τον αναστολέα της κονβερτάσης της προπρωτεΐνης...
22/3/2017
Σε ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει 6 έως 12 μήνες αντιπηκτικής θεραπείας,...
22/3/2017
Επτά επαγγελματικές εταιρείες το American College of Cardiology, η American Association for Thoracic...
22/3/2017
Σε μια μεγάλη αναδρομική ομάδα από 180.478 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση,...
22/3/2017
Η μείωση της ισχαιμίας που επιτυγχάνεται με cangrelor σε ασθενείς που υποβάλλονται σε PCI διατηρείται...
22/3/2017
Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο τουλάχιστον 1 χρόνο...
22/3/2017
Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική επισκευή για ανεύρυσμα της κοιλιακής...