22/9/2017
Οι νέοι πίνακες τιμών αρτηριακής πίεσης( ΑΠ), τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα εξέτασης και οι συστάσεις...
22/9/2017
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο επιπολασμός της υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ και οι διαταραχες που προκαλούνται...
22/9/2017
Ερευνητές μελέτησαν 1.200 ενήλικες που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στη μελέτη National ...
28/8/2017
  Απο τις 26 έως τις 30 Αυγούστου 2017, διοργανώθηκε στην Βαρκελώνη το ετήσιο συνέδριο της...
22/8/2017
Είναι γνωστό σε όλη την επιστημονική κοινότητα η ανάγκη μείωσης της δόσης των από του στόματος αντιπηκτικών...
22/8/2017
Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας και η American Heart Association έχουν εκδώσει ενημερωμένες συστάσεις...
22/8/2017
Σε πρόσφατη δημοσίευση ερευνητές προσπάθησαν να αποσαφηνήσουν την έκβαση γυναικών με μηχανικές καρδιακές...
24/7/2017
Το Idarucizumab – ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα εγκεκριμένο για την αναστροφή της αντιπηκτικής...
24/7/2017
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βετεράνων των ΗΠΑ, οι ερευνητές εξέτασαν...
24/7/2017
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνδέσει τον αυξημένο δείκτη...