Ο FDA προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών εκδηλώσεων με τα βιοαπορροφήσιμα stent

Ο FDA ερευνά τη σημαντική αύξηση των μειζόνων καρδιακών συμβαμάτων (MACE) που παρατηρήθηκαν με τα everolimus βιοαπορροφήσιμα stent - BVS (Absorb BVS, Abbott Vascular) vs everolimus- μεταλλικών stent (Xience, Abbot Vascular) στα δεδομένα 2 ετών από τη μελέτη ABSORB 3. Ο FDA ενέκρινε το νέο BVS τον Ιούλιο του 2016.

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm547256.htm