ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2018-2020

Πρόεδρος: Κ. Θωμόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κ. Δημητριάδης
Μέλη Πυρήνα: Μ. Μαρκέτου, Ε. Καλλίστρατος, Β. Κατσή

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΗΑ/ΑCC 2017 οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Νέο μέλος Ομάδας Εργασίας. Για να γίνετε μέλος της Ο.Ε. Αρτηριακής Υπέρτασης στέλνετε συμπληρωμένη την Αίτηση Νέου Μελους Ο.Ε. υπογεγραμμένη από 2 μέλη της Ο.Ε. μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email lhourdaki@hcs.gr ή στο φαξ 210-7226139

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Webinars στην Αρτηριακή Υπέρταση

WEBCAST 5 (14/12/2016)
Συντονιστές: Κ.Θωμόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Δύσκολα θεραπευόμενη υπέρταση: κλινικές περιπτώσεις
Υπέρταση σε ασθενή με στένωση νεφρικής αρτηρίας - Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/265780
Υπέρταση σε ασθενή με πολυκυστική νόσο νεφρών - X. Γράσσος http://webtv.hcs.gr/video/265771
Υπέρταση και νόσος Parkinson - B. Κατσή http://webtv.hcs.gr/video/265779

 

WEBCAST 3  (11 Ιουλίου  2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης υπό το φως των νέων κατευθυντήριων οδηγιών
1. Ο ρόλος των παρενεργειών και της ηλικίας στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις-  Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/328434
2. Ο ρόλος του καρδιαγγειακού κινδύνου στην έναρξη και στους στόχους της θεραπείας - Ε. Καλλίστρατος http://webtv.hcs.gr/video/328435
3. Είναι όλα τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ίδια για όλους; - Δ. Κωνσταντινίδης http://webtv.hcs.gr/video/328436

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η ΟΕ Υπέρτασης εγκαινίαζει κύκλο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σκοπό έχει να προβάλει αμφιλεγόμενα θέματα με κλινικό ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις θα ανανεώνονται στις αρχές κάθε μήνα, ενώ η σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση θα ανακοινώνεται στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Ιούνιος 2018

1. Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ
Α)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης
Β)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης μόνο σε περίπτωση υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Γ)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ δε συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

 

2. Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Α)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ευαισθησία, αλλά υψηλή ειδικότητα.
Β)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ειδικότητα, αλλά υψηλή ευαισθησία.
Γ)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν υψηλή ευαισθησία, και ειδικότητα.

 

Ιούλιος 2018


1.Οι υπερτασιακές διαταραχές κατά την κύηση είναι εξαιρετικά σπάνιες στις μέρες μας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος. Αφορούν στο 5-10% των κυήσεων και διαρκώς αυξάνονται.


2. Φάρμακο εκλογής για την υπέρταση στην κύηση είναι:

Α. ΑΜΕΑ – ΑΤΙΙ αποκλειστής
Β.Μεθυλντόπα

 
3.Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μειώνουν τον κίνδυνο υπερτασιακής διαταραχής στην κύηση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

4. Σε υπερτασιακό ασθενή με νόσο Parkinson χορηγούμε αντιυπερτασικά με μικρό χρόνο ημισείας ζωής (συχνά προ της βραδινής κατάκλισης) για να αποφεύγουμε τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

5. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson έχουν αυξημένη πιθανότητα αθηρωσκλήρωσης καρωτίδων και λευικοεγκεφαλοπάθειας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

 

6. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson ωφελούνται από την 24ωρη περιπατητική καταγραφή ΑΠ γιατί καταγράφει την υπέρταση στην κατάκλιση και τη νυχτερινή υπέρταση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Φωτογραφίες από Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας