Ζητείται Καρδιολόγος για μόνιμη καθημερινή εργασία 

στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΙΩΝΙΟ Πειραιά.

Σύμβαση αορίστου χρόνου, πρωινό ωράριο, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.  

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλέφωνο : 6944357435 

email: ioniomxapiraeus@gmail.com ”