Το Mediterraneo Hospital ζητά ειδικευμένο Καρδιολόγο για πρωινές – απογευματινές βάρδιες & εφημερίες. Προσφέρεται ευέλικτο ωράριο, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Προϋπηρεσία, περαιτέρω εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα
εκτιμηθούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: adminsecretary@mediterraneohospital.gr