Καθήκοντα:

· Λήψη ιστορικού

· Παρακολούθηση ασθενών

· Ενημέρωση ασθενών

Προφίλ:

· Πτυχίο ιατρικής

· Υψηλό αίσθημα ευθύνης

· Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας

· Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα

· Γνώση της αγγλικής γλώσσας

· Γνώση χειρισμού Η/Υ

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση humanresources@evexia.com