Ζητείται ιατρός Καρδιολόγος για άμεση πρόσληψη στα Δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αχαρνών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο  6932407972 , αποστολή βιογραφικών στο e-mail dikeacharnon@yahoo.gr