Το Mediterraneo Hospital, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, προκηρύσσει:

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Κατοχή τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Ελλάδος ή του εξωτερικού
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 

 Επιθυμητά προσόντα:

  • Μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, στον τομέα της επεμβατικής Καρδιολογίας
  • Εμπειρία σε επεμβάσεις δομικών καρδιοπαθειών
  • Διαθεσιμότητα για 24/7 κάλυψη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Προσφέρονται:

  • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό ιατρικό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή CV: hr@mediterraneohospital.gr