Θέση Εργασίας Ιατρού Καρδιολόγου 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στον ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ κος ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  6972 401213