Δια της παρούσας ανακοίνωσης θα ήθελα να γνωστοποιήσω προς κάθε ενδιαφερόµενο Καρδιολόγο ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε ιατρείο στην Λεµεσό (Κύπρος), όπως αποστείλει βιογραφικό σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση y.andreas@yahoo.com.
Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισµένο µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και σε άµεση γειτονία µε ιδιωτικό νοσοκοµείο. Στο ιατρείο µπορούν να απασχοληθούν 3 ιατροί.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στο τηλ. 00357 99543006.