Σας ενημερώνουμε ότι το ΝΠΔΔ ¨Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών¨ προτίθεται να προκηρύξει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τις παρακάτω ειδικότητες:
1- Καρδιολόγο ( 1 θέση).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310551252 από την κα Βαγιάτα Βασιλική