Σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο Σητείας προκηρύσσει θέση επικουρικού ιατρού Καρδιολόγου ,διάρκειας 3 ετών.

Στο νοσοκομείο μας υπηρετούν ήδη 2 Καρδιολόγοι .

Πληροφορίες: Δαρατσιανού Μαρία

Αν. Διοικήτρια Γ.Ν. Λασιθίου – ΑΟΜ Σητείας

Τηλέφωνο:2843340400

Email:dioikitis@ghsitia.gr