Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.30793/13.06.2023 Υπουργική Απόφαση

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 1

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ 3

Τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση: 6944474796.