Ζητούνται για εργασία στην Κύπρο: Καρδιολόγοι, Γεν. Γιατροί, Επεμβατικοί, Ηλεκτροφυσιολόγοι.

 

Πληροφορίες: Γ. Γιαννουλίδου 2107258004-8