Τα συστεγασμένα πολυϊατρεία Πανάκεια Περιστερίου που λειτουργούν από το 2015 με έμπειρους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ζητούν συνεργασία με καρδιολόγο για συστέγαση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Τηλ.επικοινωνίας: 2105781100 – 2105781926 – 2105325000