Το Mediterraneo Hospital ζητά ειδικευμένο Καρδιολόγο για θέση Επιμελητού με εφημερίες. Προσφέρεται ευέλικτο ωράριο, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Προϋπηρεσία, περαιτέρω εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

hr@mediterraneohospital.gr