Προκήρυξη μίας κενής οργανικής θέσης ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό Διευθυντή.

Στην Καρδιολογική Κλινική της ΝΜ Σπάρτης υπηρετούν σήμερα  τρείς (3) ειδικευμένοι ιατροί.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12/08/2022 και ώρα 12:00 και λήγει στις 02/09/2022 και ώρα 24:00.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ