Έγχρωμος υπερηχογράφος Samsung R7 μοντέλο 2007 (ελαχιστότατη χρήση).

Δοκιμασία κοπώσεως case της Marquette.

Τρικάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος Eli 150c και

Απινιδωτής philips με οθόνη, μεμονωμένα ή ως σύνολο.

Πληροφορίες: Εξάρχου Αγγελική, 6977660577