Μονάδα Υγείας στο νομό Κυκλάδων αναζητά Ειδικευμένο Καρδιολόγο

Απαραίτητα Προσόντα :

Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Επαγγελματική συμπεριφορά

Η θέση προϋποθέτει φυσική παρουσία του Ιατρού στο νησί της Σαντορίνης, τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες το μήνα.
Ο όμιλος προσφέρει δελεαστικές μηνιαίες αποδοχές, διαμονή και σίτιση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο humanresources.eb@gmail.com