Μονάδα Υγείας στο νομό Κυκλάδων αναζητά Ειδικευμένο Καρδιολόγο.
Απαραίτητα Προσόντα :
·     Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
·     Επαγγελματική συμπεριφορά
Η θέση προϋποθέτει φυσική παρουσία του Ιατρού στο νησί της Σαντορίνης, για τρεις εβδομάδες το μήνα.
Ο όμιλος προσφέρει δελεαστικές μηνιαίες αποδοχές, διαμονή και σίτιση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο humanresources.eb@gmail.com