Μονάδα Υγείας στο νομό Κυκλάδων αναζητά Ειδικευμένο Καρδιολόγο.

 

Απαραίτητα Προσόντα :

 

  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Επαγγελματική συμπεριφορά

 

Η θέση προϋποθέτει φυσική παρουσία του Ιατρού στο νησί της Σαντορίνης, για τρεις εβδομάδες το μήνα.

 

Ο όμιλος προσφέρει δελεαστικές μηνιαίες αποδοχές, διαμονή και σίτιση

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο humanresources.eb@gmail.com