Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά Ιατρό_Καρδιολόγο για μόνιμη συνεργασία  στο Καρδιολογικό Τμήμα:

 

Απαραίτητα Προσόντα :

 

  • Πτυχίο Ιατρικής αναγνωρισμένο ημεδαπής ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Επαγγελματική συμπεριφορά

 

 

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο

humanresources.eb@gmail.com