Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά Ιατρό_Καρδιολόγο για μόνιμη συνεργασία  στο Καρδιολογικό Τμήμα:
Απαραίτητα Προσόντα :

Πτυχίο Ιατρικής αναγνωρισμένο ημεδαπής ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

·   Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

·   Επαγγελματική συμπεριφορά

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στο humanresources.eb@gmail.com