Απαραίτητα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@euromedica-rhodes.gr .