Γνωστοποίηση προς Επεμβατικούς Καρδιολόγους για ανάληψη υποχρέωσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με μπλοκάκι για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974060299 (ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μ.Σ.Ν. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ)