ENOIKIAZETAI TO IATPEIO TOY KAPΔIOΛOΓOY ΔHMHTPIOY ΣOYΛH EΠI THΣ OΔOY APNHΣ 12 (1OΣ OPOΦOΣ) ΠΛHΣION TOY ΣTAΘMOY MEΓAPOY MOYΣIKHΣ ΣTA IΛIΣIA. TO IATPEIO EINAI 126TM KAI KATAΛΛHΛO ΓIA ΣYΣTEΓAΣH. OI ENΔIAΦEPOMENOI MΠOPOYN NA EΠIKOINΩNOYN ME THN KA. EΛEYΘEPIA BOYTΣINA ΣTO THΛ. 6971813417