1. Στο πλαίσιο κάλυψης εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που έχουν ανακύψει στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας ή της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, για ένταξη στο Ε.Σ.Υ., δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω σχετικών.
  2. Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς ανάληψη υπηρεσίας ιδιώτη ιατρού θα συναφθεί ατομική σύμβαση με τον Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, πλήρους ή μερικής απασχόλησης (ήτοι 7 ή 3,5 ωρών/ημερησίως αντίστοιχα) με παράλληλη δυνατότητα εφημέρευσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  3. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την ανάληψη υπηρεσίας καθηκόντων μέχρι τις 31-03-2023, με δυνατότητα παράτασης ενόψει επικείμενης ψήφισης νομοσχεδίου.
  4. Επισυνάπτεται «Αίτηση Ιδιώτη Ιατρού για ένταξη στο Ε.Σ.Υ.», πατήστε εδώ

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε. Ασπρούδη – Ε. Ταλάντζη – Ε. Δραγατάκη

Τηλ. 2132010526