Περιγραφή Θέσης

Το Διαγνωστικό κέντρο Α-ΠΡΟΛΗΨΙΣ στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, αναζητά για άμεση πρόσληψη Ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος ειδικότητας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αναγνώριση τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

  • Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
  • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

Εργασιακή Εμπειρία

Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητή εμπειρία σε U/S παιδιών

Tα βιογραφικά να αποστέλλονται στο email   jointheteam@aprolipsis.gr