Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων  Νεα Διάγνωση αναζητά μόνιμη συνεργασία με Ιατρό  Ακτινολόγο                                                                       Ανταγωνιστική Αμοιβή, συνεργατικό περιβάλλον , σύγχρονο περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : vpapoutsopoulos@neadiagnosis.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932 376603 (κος Παπουτσόπουλος)