Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση

Medical Advisors (Κωδ.MA)

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

· Πτυχίο Ιατρικής

· Άριστη Γνώση Αγγλικών

· Εξαιρετική Γνώση Η/Υ

· Εκπληρωμένο αγροτικό

Περισσότερες Πληροφορίες